Každá pražiareň má svoje označenia pre stupne praženia kávy, čiže neexistuje jednotné označenie platné pre všetky druhy praženia. Vo všeobecnosti je ich však možné, do istej miery, rozdeliť na tri stupne praženia podľa farby: svetlý, stredný a tmavý. Pražením kávy sa docieľuje rôzny obsah kofeínu v nej a jej rôzna chuť.

Tmavo pražené kávové zrnká sú na povrchu olejnaté, majú menej kofeínu a horkú chuť. Tento stupeň praženia sa zvykne väčšinou označovať ako Full City.

Svetlý stupeň praženia je vhodný pre chuťovo jemné druhy káv, v ich zrnkách sa totiž počas praženia nestihne uvoľniť dosť oleja a ich povrch zostáva suchý. Tento stupeň praženia sa zvykne väčšinou označovať ako Light City.